Μετασχηματιστής REMOTE CONTROL με Πρόγραμμα και Επέκταση