ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

TAINIA 19X20 ΚΑΦΕ
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 19X20 ΓΚΡΙ
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 19X20 MΠΛE
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 19X20 ΠΡΑΣΙΝΗ
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 19X20 KITPINH
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 19X20 KOKKINH
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 19X20 ΜΑΥΡH
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 19X20 ΛΕΥΚΗ
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
0,64 €
TAINIA 38X20 ΜΑΥΡH
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
1,29 €
TAINIA 38X20 ΛΕΥΚΗ
Διαθέσιμο
Συνολικό Πάχος 0,125mm/ Total Thickness 0,125mm
Τιμή Web
1,29 €